k.ú.: 774031 - Újezdec u Bělčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550817 - Bělčice NUTS5 CZ0316550817
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1735296
zahrada 51 37068
travní p. 189 989919
lesní poz 120 1764367
vodní pl. nádrž umělá 3 227951
vodní pl. rybník 8 322210
vodní pl. tok přirozený 8 9739
vodní pl. tok umělý 41 9581
vodní pl. zamokřená pl. 1 14865
zast. pl. společný dvůr 1 269
zast. pl. zbořeniště 4 863
zast. pl. 80 39760
ostat.pl. jiná plocha 50 96252
ostat.pl. manipulační pl. 6 14954
ostat.pl. neplodná půda 26 26054
ostat.pl. ostat.komunikace 68 137693
ostat.pl. silnice 5 26149
Celkem KN 794 5452990
Par. DKM 641 5368497
Par. KMD 153 84493
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 80
LV 118
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.12.2019 1:2880 05.12.2019 *)
KMD 1:1000 13.09.2010
S-SK GS 1:2880 1837 13.09.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 26.09.2020 02:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička