k.ú.: 774014 - Újezdec u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 599492 - Újezdec NUTS5 CZ0206599492
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 2165987
zahrada 51 24872
vodní pl. nádrž umělá 2 2580
vodní pl. tok umělý 73 26427
vodní pl. zamokřená pl. 2 9760
zast. pl. zbořeniště 3 435
zast. pl. 79 38648
ostat.pl. jiná plocha 14 8423
ostat.pl. manipulační pl. 15 27582
ostat.pl. neplodná půda 8 10788
ostat.pl. ostat.komunikace 28 29563
ostat.pl. silnice 4 15069
ostat.pl. zeleň 12 5956
Celkem KN 578 2366090
Par. KMD 578 2366090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. rod.dům 14
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 73
LV 123
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2013
S-SK GS 1:2880 1842 31.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.07.2019 21:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.