k.ú.: 774006 - Újezd u Rosic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584053 - Újezd u Rosic NUTS5 CZ0643584053
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 2805522
zahrada 167 112948
ovoc. sad 6 18211
travní p. 237 272668
lesní poz 212 6687376
vodní pl. nádrž umělá 59 43095
vodní pl. tok přirozený 115 62074
vodní pl. tok umělý 3 1190
vodní pl. zamokřená pl. 1 244
zast. pl. společný dvůr 4 659
zast. pl. zbořeniště 5 678
zast. pl. 238 83975
ostat.pl. jiná plocha 84 553745
ostat.pl. manipulační pl. 13 17392
ostat.pl. neplodná půda 3 1674
ostat.pl. ostat.komunikace 133 133463
ostat.pl. silnice 12 70335
ostat.pl. zeleň 44 47680
Celkem KN 1714 10912929
Par. DKM 415 3127448
Par. KMD 1299 7785481
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 99
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 30
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 233
LV 265
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.12.2016 1:1000 20.12.2016 *)
KMD 1:1000 24.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1825 20.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.09.2020 11:04

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.