k.ú.: 773972 - Újezd u Plánice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578321 - Újezd u Plánice NUTS5 CZ0322578321
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 300 982924
zahrada 141 77579
travní p. 546 1448233
lesní poz 103 1742488
vodní pl. nádrž umělá 2 3218
vodní pl. tok přirozený 61 37188
vodní pl. tok umělý 31 4902
vodní pl. zamokřená pl. 1 949
zast. pl. společný dvůr 9 578
zast. pl. zbořeniště 10 1216
zast. pl. 148 55838
ostat.pl. jiná plocha 66 52636
ostat.pl. manipulační pl. 26 20174
ostat.pl. neplodná půda 227 211098
ostat.pl. ostat.komunikace 86 54778
ostat.pl. silnice 23 46723
ostat.pl. zeleň 1 240
Celkem KN 1781 4740762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
Celkem BUD 147
LV 180
spoluvlastník 240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 30.11.2000
S-SK GS 1:2880 1837 30.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 09:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.