k.ú.: 773964 - Mlýnské Struhadlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 542059 - Mlýnské Struhadlo NUTS5 CZ0322542059
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 1122229
zahrada 86 37239
travní p. 554 1330366
lesní poz les s budovou 1 70
lesní poz 150 930226
vodní pl. nádrž umělá 2 11300
vodní pl. rybník 3 15172
vodní pl. tok přirozený 82 38034
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 86
zast. pl. společný dvůr 1 277
zast. pl. zbořeniště 6 3011
zast. pl. 93 35727
ostat.pl. jiná plocha 69 95153
ostat.pl. manipulační pl. 8 6556
ostat.pl. neplodná půda 159 339318
ostat.pl. ostat.komunikace 41 39061
ostat.pl. silnice 15 38141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1200
ostat.pl. zeleň 1 94
Celkem KN 1566 4043260
Par. KMD 1566 4043260
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 55
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 88
LV 171
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2017
KM-D 1:2000 02.06.2003 29.06.2017
S-SK GS 1:2880 1837 02.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 16:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.