k.ú.: 773905 - Újezd u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584045 - Újezd u Brna NUTS5 CZ0643584045
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2390 9579125
vinice 217 362470
zahrada 1089 457157
ovoc. sad 18 35525
travní p. 92 487958
lesní poz 33 27431
vodní pl. nádrž umělá 1 2315
vodní pl. tok přirozený 19 61412
vodní pl. zamokřená pl. 1 31715
zast. pl. společný dvůr 9 1341
zast. pl. zbořeniště 14 2418
zast. pl. 1521 400115
ostat.pl. dráha 12 83205
ostat.pl. jiná plocha 226 344418
ostat.pl. manipulační pl. 232 192592
ostat.pl. neplodná půda 24 86280
ostat.pl. ostat.komunikace 367 545201
ostat.pl. pohřeb. 3 13268
ostat.pl. silnice 27 130514
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 16485
ostat.pl. zeleň 75 211520
Celkem KN 6398 13072465
Par. DKM 6398 13072465
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 653
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 330
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 145
bez čp/če jiná st. 153
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 5
Celkem BUD 1431
byt.z. byt 74
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 26
Celkem JED 108
LV 2120
spoluvlastník 3068

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.03.2016 1:1000 30.03.2016 *)
DKM-KPÚ 25.02.2016 1:1000 25.02.2016 *)
DKM 1:1000 28.12.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1984 30.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.10.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 26.09.2020 01:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička