k.ú.: 773794 - Újezd nad Zbečnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542610 - Zbečno NUTS5 CZ020C542610
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21212 - Křivoklát

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 505 2045994
zahrada 115 74953
ovoc. sad 38 91078
travní p. 101 164837
lesní poz les s budovou 12 462
lesní poz 70 3592764
vodní pl. nádrž přírodní 4 2770
vodní pl. nádrž umělá 1 720
vodní pl. tok přirozený 4 273162
vodní pl. zamokřená pl. 8 10171
zast. pl. společný dvůr 6 822
zast. pl. zbořeniště 3 1394
zast. pl. 469 82880
ostat.pl. dráha 7 292714
ostat.pl. jiná plocha 169 90216
ostat.pl. manipulační pl. 33 85171
ostat.pl. neplodná půda 86 85186
ostat.pl. ostat.komunikace 136 130900
ostat.pl. silnice 6 30121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 94 67499
Celkem KN 1867 7123814
Par. DKM 97 100604
Par. KMD 1770 7023210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 48
č.e. rod.rekr 275
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 461
LV 544
spoluvlastník 771

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2013
DKM 1:1000 20.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 28.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 18.09.2020 10:33

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.