k.ú.: 773778 - Újezd nad Lesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 930 1657612
zahrada 2595 1502652
ovoc. sad 10 23576
travní p. 113 131509
lesní poz les s budovou 5 869
lesní poz 175 5163026
vodní pl. nádrž umělá 1 312
vodní pl. rybník 9 30761
vodní pl. tok přirozený 40 19050
vodní pl. tok umělý 16 11023
vodní pl. zamokřená pl. 7 14004
zast. pl. společný dvůr 5 595
zast. pl. zbořeniště 15 1325
zast. pl. 3397 562548
ostat.pl. dráha 13 58588
ostat.pl. jiná plocha 492 166011
ostat.pl. manipulační pl. 23 28015
ostat.pl. neplodná půda 5 1734
ostat.pl. ostat.komunikace 681 530013
ostat.pl. pohřeb. 1 3862
ostat.pl. silnice 55 138095
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 31442
ostat.pl. zeleň 55 72765
Celkem KN 8655 10149387
Par. DKM 8655 10149387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 88
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 2462
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 65
č.e. rod.rekr 123
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 256
bez čp/če jiná st. 225
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 15
Celkem BUD 3355
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 1029
byt.z. dílna 10
byt.z. garáž 240
byt.z. j.nebyt 39
obč.z. byt 30
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 1358
LV 4286
spoluvlastník 7068

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.08.2012
THM-G 1:1000 03.01.1983 06.08.2012
S-SK GS 1:2880 1824 06.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 19.09.2020 04:11

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.