k.ú.: 773760 - Újezd u Mohelnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 303 3020013
zahrada 141 75303
ovoc. sad 8 47170
travní p. 36 63394
lesní poz 18 62947
vodní pl. nádrž umělá 4 6869
vodní pl. tok přirozený 33 16876
zast. pl. společný dvůr 1 107
zast. pl. zbořeniště 6 1267
zast. pl. 169 57872
ostat.pl. jiná plocha 41 67560
ostat.pl. manipulační pl. 47 37194
ostat.pl. neplodná půda 10 10243
ostat.pl. ostat.komunikace 94 66283
ostat.pl. silnice 36 24137
Celkem KN 947 3557235
Par. KMD 947 3557235
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 87
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 161
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 211
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2017
KM-D 1:2000 01.07.2003 27.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1884 01.07.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.07.2019 21:18

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.