k.ú.: 773760 - Újezd u Mohelnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 292 3014407
zahrada 141 75303
ovoc. sad 8 46692
travní p. 39 63394
lesní poz 18 62947
vodní pl. nádrž umělá 4 6869
vodní pl. tok přirozený 33 16876
zast. pl. společný dvůr 1 107
zast. pl. zbořeniště 6 1267
zast. pl. 162 57869
ostat.pl. jiná plocha 39 67235
ostat.pl. manipulační pl. 27 43360
ostat.pl. neplodná půda 10 10243
ostat.pl. ostat.komunikace 92 65984
ostat.pl. silnice 36 24137
Celkem KN 908 3556690
Par. KMD 908 3556690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 87
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 162
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 210
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2017
KM-D 1:2000 01.07.2003 27.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1884 01.07.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 04:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.