k.ú.: 773697 - Újezd u Valašských Klobouk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585882 - Újezd NUTS5 CZ0724585882
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2696 3460945
zahrada 347 156965
ovoc. sad 79 35358
travní p. 2042 2740012
lesní poz ostat.komunikace 7 9333
lesní poz 1097 5213830
vodní pl. nádrž umělá 4 11327
vodní pl. tok přirozený 91 50893
zast. pl. zbořeniště 24 2977
zast. pl. 567 163528
ostat.pl. jiná plocha 287 123173
ostat.pl. manipulační pl. 176 85413
ostat.pl. neplodná půda 185 91665
ostat.pl. ostat.komunikace 332 207306
ostat.pl. pohřeb. 3 12551
ostat.pl. silnice 22 20717
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14936
ostat.pl. zeleň 14 7074
Celkem KN 7976 12408003
Par. KMD 7976 12408003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 219
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 1
Celkem BUD 554
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 55
LV 870
spoluvlastník 1683

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 25.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 22.05.2019 01:02

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.