k.ú.: 773697 - Újezd u Valašských Klobouk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585882 - Újezd NUTS5 CZ0724585882
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2702 3458709
zahrada 347 156910
ovoc. sad 79 35358
travní p. 2035 2725881
lesní poz ostat.komunikace 7 9333
lesní poz 1099 5223108
vodní pl. nádrž umělá 4 11327
vodní pl. tok přirozený 91 50893
zast. pl. zbořeniště 24 2977
zast. pl. 561 162095
ostat.pl. jiná plocha 303 126259
ostat.pl. manipulační pl. 176 85413
ostat.pl. neplodná půda 185 91665
ostat.pl. ostat.komunikace 344 207272
ostat.pl. pohřeb. 3 12551
ostat.pl. silnice 47 23732
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16173
ostat.pl. zeleň 15 8347
Celkem KN 8030 12408003
Par. KMD 8030 12408003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 149
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 221
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 1
Celkem BUD 549
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 55
LV 869
spoluvlastník 1674

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 25.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:03

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.