k.ú.: 773697 - Újezd u Valašských Klobouk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585882 - Újezd NUTS5 CZ0724585882
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2702 3458709
zahrada 347 156909
ovoc. sad 79 35358
travní p. 2038 2736112
lesní poz ostat.komunikace 7 9333
lesní poz 1096 5212948
vodní pl. nádrž umělá 4 11327
vodní pl. tok přirozený 91 50893
zast. pl. zbořeniště 24 2977
zast. pl. 559 161962
ostat.pl. jiná plocha 299 126152
ostat.pl. manipulační pl. 176 85413
ostat.pl. neplodná půda 185 91665
ostat.pl. ostat.komunikace 344 207442
ostat.pl. pohřeb. 3 12551
ostat.pl. silnice 47 23732
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16173
ostat.pl. zeleň 15 8347
Celkem KN 8024 12408003
Par. KMD 8024 12408003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 149
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 219
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 1
Celkem BUD 547
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 55
LV 875
spoluvlastník 1689

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 25.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:23

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.