k.ú.: 773697 - Újezd u Valašských Klobouk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585882 - Újezd NUTS5 CZ0724585882
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2702 3460257
zahrada 347 156922
ovoc. sad 79 35358
travní p. 2042 2739996
lesní poz ostat.komunikace 7 9333
lesní poz 1096 5212948
vodní pl. nádrž umělá 4 11327
vodní pl. tok přirozený 91 50893
zast. pl. zbořeniště 24 2977
zast. pl. 567 163255
ostat.pl. jiná plocha 291 123669
ostat.pl. manipulační pl. 176 85413
ostat.pl. neplodná půda 185 91665
ostat.pl. ostat.komunikace 347 207475
ostat.pl. pohřeb. 3 12551
ostat.pl. silnice 22 20717
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16173
ostat.pl. zeleň 14 7074
Celkem KN 8005 12408003
Par. KMD 8005 12408003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 149
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 220
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 1
Celkem BUD 553
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 55
LV 872
spoluvlastník 1687

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 25.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 21.07.2019 19:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.