k.ú.: 773654 - Újezd u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569917 - Černilov NUTS5 CZ0521569917
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 10000
orná půda 233 2222112
zahrada 106 85201
travní p. 57 203361
lesní poz 40 142234
vodní pl. nádrž umělá 9 7231
vodní pl. tok přirozený 12 11041
zast. pl. společný dvůr 1 427
zast. pl. zbořeniště 4 1242
zast. pl. 127 61421
ostat.pl. jiná plocha 27 13297
ostat.pl. manipulační pl. 35 38875
ostat.pl. neplodná půda 4 483
ostat.pl. ostat.komunikace 51 59255
ostat.pl. silnice 6 21902
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1959
ostat.pl. zeleň 13 15963
Celkem KN 727 2896004
Par. DKM 727 2896004
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 123
LV 191
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.03.2015
DKM 1:1000 01.06.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.06.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.06.2020 18:34

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.