k.ú.: 773565 - Ujčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596914 - Ujčov NUTS5 CZ0635596914
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 891940
zahrada 212 139322
ovoc. sad 5 19185
travní p. 174 785831
lesní poz 163 1730424
vodní pl. nádrž přírodní 3 656
vodní pl. nádrž umělá 11 24352
vodní pl. rybník 3 4873
vodní pl. tok přirozený 26 77534
vodní pl. zamokřená pl. 1 1314
zast. pl. společný dvůr 1 71
zast. pl. zbořeniště 1 356
zast. pl. 174 66802
ostat.pl. jiná plocha 95 172961
ostat.pl. manipulační pl. 73 94955
ostat.pl. neplodná půda 204 156733
ostat.pl. ostat.komunikace 84 41711
ostat.pl. silnice 58 56677
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12619
ostat.pl. zeleň 10 9903
Celkem KN 1485 4288219
Par. KMD 1485 4288219
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 170
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 199
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.05.2019 04:53

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.