k.ú.: 773557 - Lískovec u Nedvědice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596914 - Ujčov NUTS5 CZ0635596914
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 432488
zahrada 94 74262
ovoc. sad 1 3086
travní p. 258 766563
lesní poz les s budovou 2 80
lesní poz 334 1226833
vodní pl. nádrž umělá 2 7939
vodní pl. tok přirozený 1 162
vodní pl. zamokřená pl. 2 551
zast. pl. zbořeniště 1 94
zast. pl. 76 18995
ostat.pl. jiná plocha 57 55856
ostat.pl. manipulační pl. 13 16192
ostat.pl. neplodná půda 104 67922
ostat.pl. ostat.komunikace 49 38339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1143
ostat.pl. zeleň 2 1424
Celkem KN 1098 2711929
Par. KMD 1098 2711929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 15
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 75
LV 93
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.08.2019 02:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.