k.ú.: 773522 - Horní Čepí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596914 - Ujčov NUTS5 CZ0635596914
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 63068
zahrada 28 33708
ovoc. sad 3 7466
travní p. 69 452334
lesní poz 68 669844
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 37 7735
ostat.pl. jiná plocha 21 15218
ostat.pl. neplodná půda 124 92038
ostat.pl. ostat.komunikace 33 26717
ostat.pl. zeleň 3 2658
Celkem KN 391 1370844
Par. KMD 391 1370844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 34
LV 49
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 05.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 01.06.2020 18:37

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.