k.ú.: 773514 - Dolní Čepí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596914 - Ujčov NUTS5 CZ0635596914
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 82579
zahrada 64 33958
travní p. 94 396090
lesní poz les s budovou 1 51
lesní poz 124 892506
zast. pl. 82 19428
ostat.pl. jiná plocha 52 57584
ostat.pl. manipulační pl. 11 19721
ostat.pl. neplodná půda 105 93185
ostat.pl. ostat.komunikace 47 31377
ostat.pl. pohřeb. 1 441
ostat.pl. silnice 1 839
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 963
ostat.pl. zeleň 12 5279
Celkem KN 614 1634001
Par. KMD 614 1634001
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 82
LV 89
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 05.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 12:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.