k.ú.: 773506 - Uhy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533009 - Uhy NUTS5 CZ0203533009
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 633 4403433
zahrada 111 78192
ovoc. sad 7 48697
travní p. 23 44391
lesní poz 48 239767
vodní pl. nádrž umělá 13 15207
vodní pl. rybník 9 78632
vodní pl. tok přirozený 38 13050
vodní pl. tok umělý 1 297
zast. pl. společný dvůr 15 3844
zast. pl. zbořeniště 5 3165
zast. pl. 191 89718
ostat.pl. jiná plocha 145 347618
ostat.pl. manipulační pl. 26 44123
ostat.pl. neplodná půda 83 105694
ostat.pl. ostat.komunikace 124 118109
ostat.pl. silnice 7 56500
ostat.pl. skládka 1 84806
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11849
ostat.pl. zeleň 25 18908
Celkem KN 1508 5806000
Par. KMD 1508 5806000
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 180
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 2
Celkem JED 26
LV 278
spoluvlastník 463

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1871 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 19.08.2019 21:10

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.