k.ú.: 773433 - Šeborov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596906 - Uhřínov NUTS5 CZ0635596906
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 911339
zahrada 24 16123
travní p. 64 463412
lesní poz 38 192698
vodní pl. tok přirozený 3 21476
vodní pl. tok umělý 1 3017
zast. pl. 30 14018
ostat.pl. jiná plocha 3 1112
ostat.pl. manipulační pl. 4 14918
ostat.pl. neplodná půda 9 4211
ostat.pl. ostat.komunikace 24 43647
ostat.pl. silnice 2 12855
Celkem KN 246 1698826
Par. DKM 246 1698826
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 30
LV 54
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.10.2007 1:1000 31.10.2007 *) extravilán
DKM 1:1000 26.10.2007
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.08.2019 00:30

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.