k.ú.: 773344 - Prasklice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 587397 - Prasklice NUTS5 CZ0721587397
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 569 3083796
zahrada 214 139700
ovoc. sad 3 13435
travní p. 117 140212
lesní poz les(ne hospodář) 43 25961
lesní poz 35 10807
vodní pl. nádrž umělá 1 8443
vodní pl. tok přirozený 13 32451
zast. pl. zbořeniště 1 115
zast. pl. 199 66194
ostat.pl. jiná plocha 65 18025
ostat.pl. manipulační pl. 84 45164
ostat.pl. neplodná půda 88 120907
ostat.pl. ostat.komunikace 66 150518
ostat.pl. pohřeb. 1 1529
ostat.pl. silnice 5 30657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15562
ostat.pl. zeleň 17 49984
Celkem KN 1522 3953460
Par. DKM 962 3648508
Par. KMD 560 304952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 115
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 178
LV 304
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.12.2018
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2018
KMD 1:1000 29.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 20.09.2020 19:55

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.