k.ú.: 773298 - Úhřetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572446 - Úhřetice NUTS5 CZ0531572446
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 3415238
zahrada 124 77213
ovoc. sad 15 68794
travní p. 53 147202
lesní poz 8 49376
vodní pl. nádrž umělá 3 17272
vodní pl. tok přirozený 21 134689
zast. pl. společný dvůr 12 5573
zast. pl. zbořeniště 2 3311
zast. pl. 262 109701
ostat.pl. dobývací prost. 7 78106
ostat.pl. dráha 7 34712
ostat.pl. jiná plocha 107 51709
ostat.pl. manipulační pl. 20 61803
ostat.pl. neplodná půda 56 266361
ostat.pl. ostat.komunikace 64 92215
ostat.pl. silnice 15 65909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2400
ostat.pl. zeleň 17 12616
Celkem KN 1090 4694200
Par. DKM 1090 4694200
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 83
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 247
byt.z. byt 60
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 65
LV 433
spoluvlastník 708

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.02.2004 1:1000 08.06.2004 *)
ZMVM 1:2000 15.04.1994 08.06.2004
S-SK GS 1:2880 1839 15.04.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 20:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.