k.ú.: 773280 - Úhošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563102 - Kadaň NUTS5 CZ0422563102
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 35740
travní p. 15 183529
lesní poz ostat.komunikace 1 2400
lesní poz 16 665174
vodní pl. nádrž přírodní 2 995
vodní pl. tok přirozený 3 8229
zast. pl. zbořeniště 1 152
zast. pl. 4 1152
ostat.pl. jiná plocha 1 97
ostat.pl. neplodná půda 179 960887
ostat.pl. ostat.komunikace 21 26955
Celkem KN 245 1885310
Par. DKM 245 1885310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 4
LV 14
spoluvlastník 20

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.1999
FOTO 1:2000 30.09.1982 14.11.1999 na části k.ú.
THM-V 1:2000 05.01.1981 29.09.1982
S-SK GS 1:2880 1897 04.01.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 30.09.2020 18:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička