k.ú.: 773255 - Pastviny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563102 - Kadaň NUTS5 CZ0422563102
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 17 19087
ovoc. sad 8 112893
travní p. 66 638663
lesní poz 43 343284
vodní pl. nádrž umělá 1 1897
vodní pl. tok přirozený 11 11152
vodní pl. tok umělý 1 492
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 5
zast. pl. 15 6387
ostat.pl. jiná plocha 7 3220
ostat.pl. manipulační pl. 2 4307
ostat.pl. neplodná půda 62 47525
ostat.pl. ostat.komunikace 28 38047
Celkem KN 262 1226959
Par. DKM 262 1226959
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 14
LV 35
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.1999
FOTO 1:2000 30.09.1982 14.12.1999
S-SK GS 1:2880 1843 29.09.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 01.10.2020 07:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička