k.ú.: 773239 - Úholičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571351 - Úholičky NUTS5 CZ020A571351
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 2718918
zahrada 276 156578
ovoc. sad 16 74923
travní p. 28 98455
lesní poz 29 448340
vodní pl. tok přirozený 24 32159
zast. pl. společný dvůr 1 8955
zast. pl. zbořeniště 8 593
zast. pl. 377 96755
ostat.pl. dráha 1 26008
ostat.pl. jiná plocha 106 205798
ostat.pl. manipulační pl. 19 139232
ostat.pl. neplodná půda 144 115852
ostat.pl. ostat.komunikace 116 74372
ostat.pl. silnice 26 67253
ostat.pl. skládka 2 32481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 8138
ostat.pl. zeleň 7 12081
Celkem KN 1521 4316891
Par. DKM 16 303095
Par. KMD 1505 4013796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 138
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 372
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 32
LV 397
spoluvlastník 543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2018
KMD 1:1000 05.12.2012
S-SK GS 1:2880 1840 05.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 27.09.2020 04:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička