k.ú.: 773212 - Uhlířské Janovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534498 - Uhlířské Janovice NUTS5 CZ0205534498
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 601 5359158
zahrada 838 467621
ovoc. sad 53 228743
travní p. 227 826646
lesní poz 38 295591
vodní pl. nádrž umělá 12 54593
vodní pl. rybník 8 77004
vodní pl. tok přirozený 16 23192
vodní pl. tok umělý 48 72118
zast. pl. společný dvůr 45 18672
zast. pl. zbořeniště 25 7916
zast. pl. 1329 367429
ostat.pl. dráha 19 51484
ostat.pl. jiná plocha 277 271848
ostat.pl. manipulační pl. 69 138935
ostat.pl. neplodná půda 124 143888
ostat.pl. ostat.komunikace 310 281683
ostat.pl. pohřeb. 3 11377
ostat.pl. silnice 33 190527
ostat.pl. skládka 2 4490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16976
ostat.pl. zeleň 87 212367
Celkem KN 4171 9122258
Par. DKM 4171 9122258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 663
č.p. byt.dům 28
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 29
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 113
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 141
bez čp/če jiná st. 196
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 1315
byt.z. byt 277
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 307
LV 1572
spoluvlastník 2338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.04.2006 intravilán
DKM-KPÚ 06.04.2005 1:1000 29.04.2005 *) extravilán
ZMVM 1:1000 01.06.1987 24.04.2006 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1841 31.05.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 04:07

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.