k.ú.: 773212 - Uhlířské Janovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534498 - Uhlířské Janovice NUTS5 CZ0205534498
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 596 5359163
zahrada 837 467789
ovoc. sad 53 228743
travní p. 227 827092
lesní poz 38 295591
vodní pl. nádrž umělá 12 54593
vodní pl. rybník 8 77004
vodní pl. tok přirozený 16 23192
vodní pl. tok umělý 48 72118
zast. pl. společný dvůr 45 18672
zast. pl. zbořeniště 24 7852
zast. pl. 1322 366836
ostat.pl. dráha 19 51484
ostat.pl. jiná plocha 276 271843
ostat.pl. manipulační pl. 71 138977
ostat.pl. neplodná půda 124 143888
ostat.pl. ostat.komunikace 310 281683
ostat.pl. pohřeb. 3 11377
ostat.pl. silnice 33 190527
ostat.pl. skládka 2 4490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16976
ostat.pl. zeleň 87 212367
Celkem KN 4158 9122257
Par. DKM 4158 9122257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 664
č.p. byt.dům 28
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 29
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 138
bez čp/če jiná st. 196
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 1308
byt.z. byt 277
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 307
LV 1567
spoluvlastník 2322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.04.2006 intravilán
DKM-KPÚ 06.04.2005 1:1000 29.04.2005 *) extravilán
ZMVM 1:1000 01.06.1987 24.04.2006 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1841 31.05.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.07.2019 21:08

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.