k.ú.: 773204 - Janovická Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534498 - Uhlířské Janovice NUTS5 CZ0205534498
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 1628163
zahrada 51 32202
ovoc. sad 7 12697
travní p. 220 396110
lesní poz 137 3834224
vodní pl. nádrž umělá 5 1504
vodní pl. tok umělý 58 15622
zast. pl. společný dvůr 2 966
zast. pl. zbořeniště 3 721
zast. pl. 65 39463
ostat.pl. jiná plocha 39 32766
ostat.pl. manipulační pl. 13 8651
ostat.pl. neplodná půda 33 43070
ostat.pl. ostat.komunikace 61 59786
ostat.pl. silnice 14 44996
Celkem KN 1092 6150941
Par. KMD 1092 6150941
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 64
LV 123
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2017
S-SK GS 1:2880 1841 29.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.08.2019 13:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.