k.ú.: 773204 - Janovická Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534498 - Uhlířské Janovice NUTS5 CZ0205534498
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1636544
zahrada 56 45352
ovoc. sad 4 7751
travní p. mez, stráň 1 2127
travní p. 88 314925
lesní poz 86 3854127
vodní pl. nádrž umělá 5 4552
vodní pl. tok přirozený 1 1271
vodní pl. tok umělý 19 11271
zast. pl. společný dvůr 2 966
zast. pl. zbořeniště 3 721
zast. pl. 68 38915
ostat.pl. jiná plocha 14 6189
ostat.pl. manipulační pl. 7 5837
ostat.pl. neplodná půda 9 33068
ostat.pl. ostat.komunikace 66 101833
ostat.pl. silnice 10 41755
ostat.pl. zeleň 19 36031
Celkem KN 564 6143235
Par. DKM 372 6024791
Par. KMD 192 118444
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 67
LV 120
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.07.2020 1:1000 30.07.2020 *)
KMD 1:1000 29.08.2017
S-SK GS 1:2880 1841 29.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.09.2020 16:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička