k.ú.: 773174 - Rasochy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533815 - Uhlířská Lhota NUTS5 CZ0204533815
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21104 - Týnec nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 939205
zahrada 96 63189
ovoc. sad 4 15773
travní p. 32 54590
lesní poz 56 2046014
vodní pl. rybník 2 5185
vodní pl. tok přirozený 8 9982
zast. pl. zbořeniště 1 337
zast. pl. 105 42620
ostat.pl. jiná plocha 17 16251
ostat.pl. manipulační pl. 4 1129
ostat.pl. neplodná půda 1 864
ostat.pl. ostat.komunikace 68 73253
ostat.pl. pohřeb. 1 1922
ostat.pl. silnice 4 31860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8927
ostat.pl. zeleň 1 126
Celkem KN 643 3311227
Par. KMD 643 3311227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 104
LV 125
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2015
S-SK GS 1:2880 1841 23.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 19.09.2020 05:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.