k.ú.: 773131 - Uherský Ostroh - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592749 - Uherský Ostroh NUTS5 CZ0722592749
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 876 2934553
zahrada skleník-pařeniš. 1 1332
zahrada 470 237378
ovoc. sad 12 31200
travní p. 231 554475
lesní poz 47 1921148
vodní pl. nádrž přírodní 1 100
vodní pl. nádrž umělá 2 27247
vodní pl. tok přirozený 116 195356
vodní pl. tok umělý 21 131481
vodní pl. zamokřená pl. 3 9387
zast. pl. společný dvůr 6 1475
zast. pl. zbořeniště 7 879
zast. pl. 507 240214
ostat.pl. jiná plocha 84 40337
ostat.pl. manipulační pl. 16 10599
ostat.pl. neplodná půda 44 61482
ostat.pl. ostat.komunikace 291 129079
ostat.pl. silnice 28 33288
ostat.pl. zeleň 9 5602
Celkem KN 2772 6566612
Par. DKM 2772 6566612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 362
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 495
byt.z. byt 37
Celkem JED 37
LV 809
spoluvlastník 1432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.07.2012 1:1000 26.07.2012 *)
DKM 1:1000 22.08.2003 Geodis Brno
Ins. A 1:1000 01.01.1943 22.08.2003 OÚGK - 1:1000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 15.07.2020 05:13

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.