k.ú.: 773123 - Ostrožské Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592749 - Uherský Ostroh NUTS5 CZ0722592749
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2217 8918486
vinice 91 489283
zahrada 826 395564
ovoc. sad 7 11384
travní p. 204 1076719
lesní poz les(ne hospodář) 18 31586
lesní poz 54 2029856
vodní pl. nádrž umělá 7 11704
vodní pl. tok přirozený 66 667685
zast. pl. společný dvůr 15 51327
zast. pl. zbořeniště 21 6529
zast. pl. 1249 472946
ostat.pl. dráha 23 71495
ostat.pl. jiná plocha 224 212727
ostat.pl. manipulační pl. 84 247839
ostat.pl. neplodná půda 33 22788
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 11143
ostat.pl. ostat.komunikace 470 627129
ostat.pl. pohřeb. 6 9372
ostat.pl. silnice 67 101300
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 53452
ostat.pl. zeleň 57 344310
Celkem KN 5757 15864624
Par. DKM 5757 15864624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 786
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 31
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 118
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 61
bez čp/če zem.stav 73
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo plav.úč. 2
Celkem BUD 1212
byt.z. byt 212
obč.z. byt 9
Celkem JED 221
LV 2040
spoluvlastník 3041

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.07.2010 1:1000 12.07.2010 *)
DKM 1:1000 12.12.2003 Geodis Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1986 12.12.2003 KGKS Brno - 1:2000
THM-V 1:1000 01.01.1972 12.12.2003 KGKS Brno - 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 16.12.2019 03:35

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.