k.ú.: 773123 - Ostrožské Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592749 - Uherský Ostroh NUTS5 CZ0722592749
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2217 8918469
vinice 91 489283
zahrada 826 395552
ovoc. sad 7 11384
travní p. 204 1076719
lesní poz les(ne hospodář) 18 31586
lesní poz 54 2029856
vodní pl. nádrž umělá 7 11704
vodní pl. tok přirozený 57 667683
zast. pl. společný dvůr 15 51327
zast. pl. zbořeniště 21 6529
zast. pl. 1247 472103
ostat.pl. dráha 23 71495
ostat.pl. jiná plocha 227 213499
ostat.pl. manipulační pl. 84 247839
ostat.pl. neplodná půda 32 21478
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 11143
ostat.pl. ostat.komunikace 469 626833
ostat.pl. pohřeb. 9 11061
ostat.pl. silnice 67 101300
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 53452
ostat.pl. zeleň 57 344310
Celkem KN 5750 15864605
Par. DKM 5750 15864605
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 786
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 31
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 120
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 60
bez čp/če zem.stav 73
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo plav.úč. 2
Celkem BUD 1213
byt.z. byt 212
obč.z. byt 9
Celkem JED 221
LV 2029
spoluvlastník 3032

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.07.2010 1:1000 12.07.2010 *)
DKM 1:1000 12.12.2003 Geodis Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1986 12.12.2003 KGKS Brno - 1:2000
THM-V 1:1000 01.01.1972 12.12.2003 KGKS Brno - 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 14.07.2020 08:50

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.