k.ú.: 773115 - Kvačice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592749 - Uherský Ostroh NUTS5 CZ0722592749
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1424 2528189
vinice 136 339959
zahrada 295 169836
ovoc. sad 8 28431
travní p. 189 263322
vodní pl. nádrž umělá 44 134765
vodní pl. rybník 1 69
vodní pl. tok přirozený 16 45378
vodní pl. tok umělý 15 2918
zast. pl. společný dvůr 1 46
zast. pl. zbořeniště 14 2508
zast. pl. 304 87122
ostat.pl. dráha 1 14639
ostat.pl. jiná plocha 138 334444
ostat.pl. manipulační pl. 12 8927
ostat.pl. neplodná půda 184 26936
ostat.pl. ostat.komunikace 519 98665
ostat.pl. silnice 257 16285
ostat.pl. zeleň 4 390
Celkem KN 3562 4102829
Par. DKM 3562 4102829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 233
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 292
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 3
Celkem JED 16
LV 646
spoluvlastník 1083

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2003 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1986 05.12.2003 KGKS Brno - 1:1000
ZMVM 1:2000 01.01.1986 05.12.2003 KGKS Brno - 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 16.12.2019 02:57

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.