k.ú.: 773115 - Kvačice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592749 - Uherský Ostroh NUTS5 CZ0722592749
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 2527
orná půda 694 2526059
vinice 9 18330
zahrada 248 137178
ovoc. sad 11 43691
travní p. 110 259140
vodní pl. nádrž umělá 14 563344
vodní pl. tok přirozený 2 41013
vodní pl. tok umělý 3 6223
zast. pl. společný dvůr 1 46
zast. pl. zbořeniště 14 2508
zast. pl. 300 86647
ostat.pl. dráha 1 12921
ostat.pl. jiná plocha 83 69157
ostat.pl. manipulační pl. 6 6803
ostat.pl. neplodná půda 38 11045
ostat.pl. ostat.komunikace 135 171666
ostat.pl. silnice 44 17296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3820
ostat.pl. zeleň 45 123257
Celkem KN 1768 4102671
Par. DKM 1768 4102671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 231
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 291
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 3
Celkem JED 16
LV 646
spoluvlastník 964

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.06.2020
DKM 1:1000 05.12.2003 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1986 05.12.2003 KGKS Brno - 1:1000
ZMVM 1:2000 01.01.1986 05.12.2003 KGKS Brno - 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 25.09.2020 16:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička