k.ú.: 772984 - Uherský Brod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592731 - Uherský Brod NUTS5 CZ0722592731
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3616 14986284
zahrada 2478 1377641
ovoc. sad 11 35001
travní p. 529 843691
lesní poz 262 1413228
vodní pl. nádrž umělá 6 35811
vodní pl. rybník 5 13284
vodní pl. tok přirozený 176 287501
vodní pl. tok umělý 16 14334
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 20
vodní pl. zamokřená pl. 7 24080
zast. pl. společný dvůr 22 12585
zast. pl. zbořeniště 57 20937
zast. pl. 4724 1245816
ostat.pl. dráha 32 146624
ostat.pl. jiná plocha 1611 1357640
ostat.pl. manipulační pl. 317 779909
ostat.pl. neplodná půda 246 287395
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 24670
ostat.pl. ostat.komunikace 1118 1358803
ostat.pl. pohřeb. 3 40211
ostat.pl. silnice 86 334515
ostat.pl. skládka 7 98914
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 86839
ostat.pl. zeleň 105 177011
Celkem KN 15475 25002744
Par. DKM 15475 25002744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. byt.dům 228
č.p. doprava 2
č.p. garáž 28
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 24
č.p. obč.vyb. 128
č.p. rod.dům 1908
č.p. tech.vyb 31
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 19
č.p. výroba 36
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 429
č.e. jiná st. 28
č.e. rod.rekr 318
č.e. zem.stav 5
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 590
bez čp/če jiná st. 178
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb. 59
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če tech.vyb 173
bez čp/če výroba 108
bez čp/če zem.stav 59
rozestav. 20
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 8
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 4464
byt.z. byt 3485
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 140
byt.z. j.nebyt 40
obč.z. byt 279
obč.z. garáž 63
obč.z. j.nebyt 29
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 4039
LV 8196
spoluvlastník 15837

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.03.2017
DKM 1:1000 12.01.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1986 12.01.2004 na části měř. 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.10.1957 12.01.2004 na části měř. 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 12.01.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 11.08.2020 06:30

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.