k.ú.: 772984 - Uherský Brod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592731 - Uherský Brod NUTS5 CZ0722592731
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3784 15059690
zahrada 2496 1365893
ovoc. sad 13 36868
travní p. 525 821234
lesní poz 262 1413228
vodní pl. nádrž umělá 6 35811
vodní pl. rybník 5 13284
vodní pl. tok přirozený 177 287501
vodní pl. tok umělý 16 14334
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 20
vodní pl. zamokřená pl. 7 24080
zast. pl. společný dvůr 21 12201
zast. pl. zbořeniště 81 30342
zast. pl. 4704 1227001
ostat.pl. dobývací prost. 3 1999
ostat.pl. dráha 35 148405
ostat.pl. jiná plocha 1651 1323338
ostat.pl. manipulační pl. 337 789054
ostat.pl. neplodná půda 271 302684
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 22556
ostat.pl. ostat.komunikace 1216 1382822
ostat.pl. pohřeb. 3 40211
ostat.pl. silnice 114 349147
ostat.pl. skládka 7 98914
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 86309
ostat.pl. zeleň 97 115824
Celkem KN 15872 25002750
Par. DKM 15872 25002750
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. byt.dům 229
č.p. doprava 2
č.p. garáž 28
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 24
č.p. obč.vyb. 123
č.p. rod.dům 1907
č.p. tech.vyb 31
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 32
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 429
č.e. jiná st. 28
č.e. rod.rekr 316
č.e. zem.stav 5
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 578
bez čp/če jiná st. 171
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb. 62
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če tech.vyb 176
bez čp/če výroba 108
bez čp/če zem.stav 64
rozestav. 20
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 8
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 4437
byt.z. byt 3485
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 140
byt.z. j.nebyt 40
obč.z. byt 279
obč.z. garáž 63
obč.z. j.nebyt 29
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 4039
LV 8142
spoluvlastník 15745

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.03.2017
DKM 1:1000 12.01.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1986 12.01.2004 na části měř. 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.10.1957 12.01.2004 na části měř. 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 12.01.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 06.12.2019 09:23

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.