k.ú.: 772925 - Mařatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1943 2543510
vinice 150 263448
zahrada 1171 521906
ovoc. sad 6 59284
travní p. 227 160136
vodní pl. nádrž přírodní 1 24539
vodní pl. nádrž umělá 4 7114
vodní pl. tok přirozený 96 91061
vodní pl. tok umělý 1 67
vodní pl. zamokřená pl. 2 83
zast. pl. společný dvůr 6 1677
zast. pl. zbořeniště 30 23359
zast. pl. 2137 582409
ostat.pl. jiná plocha 1094 458208
ostat.pl. manipulační pl. 129 165939
ostat.pl. neplodná půda 107 30894
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 4739
ostat.pl. ostat.komunikace 721 522149
ostat.pl. pohřeb. 3 22863
ostat.pl. silnice 11 21147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 65754
ostat.pl. zeleň 170 294460
Celkem KN 8049 5864746
Par. DKM 8049 5864746
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 581
č.p. byt.dům 77
č.p. garáž 57
č.p. jiná st. 44
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 37
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 710
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 44
č.e. jiná st. 26
č.e. rod.rekr 27
č.e. zem.stav 9
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 189
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 40
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 2065
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1717
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 58
obč.z. byt 188
obč.z. garáž 11
obč.z. j.nebyt 36
Celkem JED 2026
LV 3780
spoluvlastník 6643

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.09.2014 1:1000 04.09.2014 *) Geodetická kancelář Uherský Brod Čech-Beníček, JPÚ na části katastrálního území
DKM 1:1000 11.05.2000 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1969 11.05.2000 OÚGK Brno - reambulace 1969
Ins. A 1:1000 01.01.1944 01.01.1969 OÚGK - 1:1000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 15.07.2020 03:18

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.