k.ú.: 772917 - Sady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 324 615297
vinice 6 5513
zahrada 489 430616
travní p. 75 107670
lesní poz 4 19957
vodní pl. nádrž přírodní 1 2091
vodní pl. tok přirozený 22 9898
zast. pl. společný dvůr 1 51
zast. pl. zbořeniště 12 1191
zast. pl. 598 195476
ostat.pl. jiná plocha 104 85767
ostat.pl. manipulační pl. 52 62222
ostat.pl. neplodná půda 10 47045
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 6422
ostat.pl. ostat.komunikace 195 134155
ostat.pl. pohřeb. 5 12271
ostat.pl. silnice 3 22036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14219
ostat.pl. zeleň 30 16038
Celkem KN 1949 1787935
Par. DKM 1949 1787935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 392
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 570
byt.z. byt 113
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 132
obč.z. j.nebyt 100
obč.z. rozest. 130
Celkem JED 477
LV 991
spoluvlastník 1684

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.04.2000 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1969 05.04.2000
THM-V 1:1000 01.01.1955 01.01.1969 OÚGK Brno - reambulace 1969
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.01.1955 OÚGK - 1:1000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 06.12.2019 09:49

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.