k.ú.: 772917 - Sady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 339 611618
vinice 6 5513
zahrada 495 431262
travní p. 75 107670
lesní poz 4 19957
vodní pl. nádrž přírodní 1 2091
vodní pl. tok přirozený 22 9898
zast. pl. společný dvůr 1 51
zast. pl. zbořeniště 12 1191
zast. pl. 603 196299
ostat.pl. jiná plocha 110 85908
ostat.pl. manipulační pl. 52 62222
ostat.pl. neplodná půda 10 47045
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 6616
ostat.pl. ostat.komunikace 243 135859
ostat.pl. pohřeb. 5 12271
ostat.pl. silnice 3 22036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14219
ostat.pl. zeleň 40 16221
Celkem KN 2041 1787947
Par. DKM 2041 1787947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 394
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 575
byt.z. byt 113
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 194
obč.z. j.nebyt 168
Celkem JED 477
LV 1107
spoluvlastník 1949

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.04.2000 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1969 05.04.2000
THM-V 1:1000 01.01.1955 01.01.1969 OÚGK Brno - reambulace 1969
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.01.1955 OÚGK - 1:1000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.08.2020 06:43

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.