k.ú.: 772763 - Uhelná Příbram - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569640 - Uhelná Příbram NUTS5 CZ0631569640
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1462 5473627
zahrada 232 173620
ovoc. sad 3 23182
travní p. 750 1963893
lesní poz les s budovou 1 114
lesní poz 262 4639036
vodní pl. nádrž umělá 2 4688
vodní pl. rybník 50 212863
vodní pl. tok umělý 4 1097
vodní pl. zamokřená pl. 1 374
zast. pl. společný dvůr 3 57
zast. pl. zbořeniště 6 1177
zast. pl. 262 139833
ostat.pl. jiná plocha 39 22366
ostat.pl. manipulační pl. 97 69926
ostat.pl. neplodná půda 74 45815
ostat.pl. ostat.komunikace 267 204780
ostat.pl. pohřeb. 10 10281
ostat.pl. silnice 6 97064
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5343
Celkem KN 3534 13089136
Par. DKM 26 95390
Par. KMD 3508 12993746
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 141
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 248
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 433
spoluvlastník 691

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.06.2018
KMD 1:1000 22.11.2013
S-SK GS 1:2880 1838 20.09.2017 doplnění parcel LV 0 do KMD - parcely ZE původ GP budou obnovena v rámci JPÚ


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.07.2019 19:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.