k.ú.: 772721 - Dolní Fořt - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541214 - Uhelná NUTS5 CZ0711541214
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 3319456
zahrada 124 86157
travní p. 50 136333
lesní poz 2 14218
vodní pl. nádrž umělá 4 2907
vodní pl. rybník 5 21282
vodní pl. tok přirozený 3 887
vodní pl. tok umělý 68 28990
vodní pl. zamokřená pl. 4 4779
zast. pl. společný dvůr 4 4763
zast. pl. zbořeniště 26 8021
zast. pl. 77 39673
ostat.pl. jiná plocha 21 8271
ostat.pl. manipulační pl. 16 44506
ostat.pl. neplodná půda 3 5841
ostat.pl. ostat.komunikace 75 51372
ostat.pl. silnice 21 50088
Celkem KN 783 3827544
PK 8 56104
GP 33 210957
Celkem ZE 41 267061
Par. KMD 783 3827544
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 76
LV 93
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 19.07.2019 21:11

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.