k.ú.: 772712 - Uhelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541214 - Uhelná NUTS5 CZ0711541214
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1726354
zahrada 267 159374
travní p. 70 952093
lesní poz les(ne hospodář) 8 71744
lesní poz 87 1546942
vodní pl. nádrž umělá 6 79591
vodní pl. rybník 3 6187
vodní pl. tok přirozený 10 31399
vodní pl. tok umělý 49 19743
zast. pl. společný dvůr 11 3422
zast. pl. zbořeniště 32 11303
zast. pl. 182 56843
ostat.pl. jiná plocha 46 27221
ostat.pl. manipulační pl. 9 15573
ostat.pl. neplodná půda 16 8658
ostat.pl. ostat.komunikace 135 155186
ostat.pl. pohřeb. 1 1880
ostat.pl. silnice 22 40946
ostat.pl. skládka 1 13768
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 44448
ostat.pl. zeleň 36 170591
Celkem KN 1113 5143266
Par. DKM 311 3249015
Par. KMD 802 1894251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 114
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 176
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 173
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
DKM-KPÚ 08.12.2009 1:1000 23.12.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 29.09.2020 07:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička