k.ú.: 772712 - Uhelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541214 - Uhelná NUTS5 CZ0711541214
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1726354
zahrada 267 159374
travní p. 70 952093
lesní poz les(ne hospodář) 8 71744
lesní poz 85 1543020
vodní pl. nádrž umělá 6 79591
vodní pl. rybník 3 6187
vodní pl. tok přirozený 10 31399
vodní pl. tok umělý 49 19743
zast. pl. společný dvůr 11 3422
zast. pl. zbořeniště 32 11303
zast. pl. 183 56947
ostat.pl. jiná plocha 44 27117
ostat.pl. manipulační pl. 9 15573
ostat.pl. neplodná půda 16 8658
ostat.pl. ostat.komunikace 135 155186
ostat.pl. pohřeb. 1 1880
ostat.pl. silnice 22 40946
ostat.pl. skládka 1 13768
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 44448
ostat.pl. zeleň 38 174513
Celkem KN 1112 5143266
Par. DKM 310 3249015
Par. KMD 802 1894251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 114
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 177
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 174
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
DKM-KPÚ 08.12.2009 1:1000 23.12.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 05.06.2020 02:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.