k.ú.: 772704 - Nové Vilémovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541214 - Uhelná NUTS5 CZ0711541214
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 114 68372
travní p. 359 4148710
lesní poz ostat.komunikace 1 590
lesní poz 264 8762572
vodní pl. nádrž umělá 1 8008
vodní pl. tok přirozený 15 13471
vodní pl. tok umělý 16 31955
vodní pl. zamokřená pl. 41 112315
zast. pl. společný dvůr 6 1403
zast. pl. zbořeniště 70 22746
zast. pl. 52 17446
ostat.pl. jiná plocha 104 56220
ostat.pl. manipulační pl. 8 14062
ostat.pl. neplodná půda 143 50503
ostat.pl. ostat.komunikace 144 179874
ostat.pl. pohřeb. 2 2647
ostat.pl. silnice 6 28547
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 507
Celkem KN 1347 13519948
Par. KMD 1347 13519948
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 49
LV 89
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2017
KM-D 1:2000 25.05.2000 28.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 25.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.08.2019 22:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.