k.ú.: 772623 - Herstošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 1136638
zahrada 16 14810
ovoc. sad 1 6302
travní p. 80 838265
lesní poz les(ne hospodář) 2 24455
lesní poz 24 285585
vodní pl. nádrž umělá 6 15957
vodní pl. rybník 5 71745
vodní pl. tok umělý 12 14656
vodní pl. zamokřená pl. 3 17230
zast. pl. zbořeniště 19 14324
zast. pl. 32 14642
ostat.pl. dráha 5 6900
ostat.pl. jiná plocha 20 8523
ostat.pl. manipulační pl. 44 166902
ostat.pl. neplodná půda 62 74577
ostat.pl. ostat.komunikace 31 55515
ostat.pl. silnice 2 35295
Celkem KN 389 2802321
Par. KMD 389 2802321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 30
LV 45
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1:2880 1841 27.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.09.2020 15:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička