k.ú.: 772585 - Údavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569780 - Ždírec nad Doubravou NUTS5 CZ0631569780
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 1309476
zahrada 69 39062
travní p. 187 625813
lesní poz 75 1525520
vodní pl. nádrž umělá 1 414
vodní pl. rybník 1 5635
vodní pl. tok umělý 68 30464
zast. pl. 95 24620
ostat.pl. dráha 4 20553
ostat.pl. jiná plocha 54 15052
ostat.pl. manipulační pl. 4 11355
ostat.pl. neplodná půda 18 10930
ostat.pl. ostat.komunikace 58 49698
ostat.pl. silnice 2 40120
ostat.pl. zeleň 4 11467
Celkem KN 778 3720179
Par. DKM 778 3720179
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 83
LV 140
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2000
ZMVM 1:1000 01.05.1990 30.11.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 04.06.2020 01:07

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.