k.ú.: 772534 - Ublo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585874 - Ublo NUTS5 CZ0724585874
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 943349
zahrada 160 96484
ovoc. sad 12 35810
travní p. mez, stráň 2 8096
travní p. 469 1395558
lesní poz 450 1669863
vodní pl. nádrž umělá 1 479
vodní pl. tok přirozený 15 19163
zast. pl. společný dvůr 1 400
zast. pl. zbořeniště 13 2111
zast. pl. 179 59043
ostat.pl. dráha 9 9073
ostat.pl. jiná plocha 42 13495
ostat.pl. manipulační pl. 16 16862
ostat.pl. neplodná půda 159 122497
ostat.pl. ostat.komunikace 247 201162
ostat.pl. pohřeb. 1 2444
ostat.pl. silnice 34 18658
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2245
ostat.pl. zeleň 10 24611
Celkem KN 1967 4641403
Par. DKM 598 2485940
Par. KMD 1369 2155463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 119
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 175
LV 260
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.11.2019
KMD 1:1000 17.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1829 17.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 25.09.2020 16:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička