k.ú.: 772496 - Stav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573655 - Úbislavice NUTS5 CZ0522573655
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 285348
zahrada 150 147778
ovoc. sad 19 64702
travní p. 177 886093
lesní poz 85 343956
vodní pl. nádrž přírodní 1 745
vodní pl. nádrž umělá 4 23291
vodní pl. rybník 2 4253
vodní pl. tok přirozený 34 16113
vodní pl. zamokřená pl. 4 15944
zast. pl. společný dvůr 2 981
zast. pl. zbořeniště 3 704
zast. pl. 120 38475
ostat.pl. jiná plocha 42 17416
ostat.pl. manipulační pl. 5 793
ostat.pl. neplodná půda 51 81479
ostat.pl. ostat.komunikace 113 91804
ostat.pl. pohřeb. 2 1039
ostat.pl. silnice 17 66450
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 19793
Celkem KN 874 2107157
Par. DKM 565 1898815
Par. KMD 309 208342
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 17
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 115
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 191
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.12.2018
DKM-KPÚ 1:1000 17.08.2018
KMD 1:1000 13.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 13.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.09.2020 07:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička