k.ú.: 772453 - Tytry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 544248 - Pavlíkov NUTS5 CZ020C544248
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 2693629
zahrada 33 38679
travní p. 61 70037
lesní poz 60 441819
vodní pl. nádrž přírodní 2 2371
vodní pl. tok přirozený 9 24808
vodní pl. tok umělý 21 22787
vodní pl. zamokřená pl. 2 2344
zast. pl. společný dvůr 1 51
zast. pl. zbořeniště 5 1995
zast. pl. 46 38147
ostat.pl. jiná plocha 20 18926
ostat.pl. manipulační pl. 6 32078
ostat.pl. neplodná půda 83 82730
ostat.pl. ostat.komunikace 38 39551
ostat.pl. silnice 8 25722
Celkem KN 452 3535674
PK 499 2801478
Celkem ZE 499 2801478
Par. KMD 142 159191
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 46
LV 78
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2018
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 22.09.2020 17:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička