k.ú.: 772453 - Tytry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 544248 - Pavlíkov NUTS5 CZ020C544248
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 7902
orná půda 103 2466304
zahrada 37 38866
travní p. 48 127249
lesní poz 70 476868
vodní pl. nádrž přírodní 2 5585
vodní pl. tok přirozený 36 18316
vodní pl. tok umělý 6 7626
vodní pl. zamokřená pl. 4 9605
zast. pl. zbořeniště 6 2049
zast. pl. 46 38118
ostat.pl. jiná plocha 6 540
ostat.pl. manipulační pl. 5 29178
ostat.pl. neplodná půda 103 183429
ostat.pl. ostat.komunikace 39 82812
ostat.pl. silnice 5 34619
Celkem KN 518 3529066
Par. DKM 375 3369875
Par. KMD 143 159191
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 31
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 46
LV 81
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 31.10.2020 1:1000 12.11.2020 *) extravilán (KoPÚ)
KMD 1:1000 27.03.2018
S-SK GS 1:2880 1841 12.11.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 13.08.2022 02:57

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.