k.ú.: 772445 - Tyra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 227483
zahrada 182 140656
travní p. 819 1422998
lesní poz 294 15592090
vodní pl. nádrž přírodní 1 913
vodní pl. nádrž umělá 1 528
vodní pl. tok přirozený 23 59409
zast. pl. společný dvůr 12 9629
zast. pl. zbořeniště 16 3050
zast. pl. 486 72869
ostat.pl. jiná plocha 134 45405
ostat.pl. manipulační pl. 2 529
ostat.pl. neplodná půda 244 163912
ostat.pl. ostat.komunikace 92 66990
ostat.pl. pohřeb. 1 1528
ostat.pl. silnice 17 39909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 21905
ostat.pl. zeleň 2 1534
Celkem KN 2482 17871337
Par. KMD 2482 17871337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 163
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 204
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 22
rozestav. 2
Celkem BUD 477
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 513
spoluvlastník 992

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2014
KM-D 1:2000 29.12.2000 07.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.12.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1873


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.08.2019 14:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.