k.ú.: 772445 - Tyra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 227452
zahrada 182 140591
travní p. 821 1422970
lesní poz 298 15592090
vodní pl. nádrž přírodní 1 913
vodní pl. nádrž umělá 1 528
vodní pl. tok přirozený 23 59409
zast. pl. společný dvůr 12 9629
zast. pl. zbořeniště 16 3050
zast. pl. 485 72314
ostat.pl. jiná plocha 137 46084
ostat.pl. manipulační pl. 2 529
ostat.pl. neplodná půda 249 163912
ostat.pl. ostat.komunikace 92 66990
ostat.pl. pohřeb. 1 1528
ostat.pl. silnice 24 39909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 21905
ostat.pl. zeleň 2 1534
Celkem KN 2503 17871337
Par. KMD 2503 17871337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 161
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 204
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 21
rozestav. 2
Celkem BUD 477
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 501
spoluvlastník 968

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2014
KM-D 1:2000 29.12.2000 07.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.12.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1873


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 25.09.2020 06:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička