k.ú.: 772305 - Loučany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541869 - Javor NUTS5 CZ0322541869
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 411745
zahrada 19 25513
travní p. 51 265020
lesní poz 31 1191861
vodní pl. tok přirozený 2 161
zast. pl. zbořeniště 3 1157
zast. pl. 22 6793
ostat.pl. jiná plocha 27 9875
ostat.pl. neplodná půda 16 5434
ostat.pl. ostat.komunikace 20 32539
Celkem KN 273 1950098
Par. DKM 273 1950098
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 22
LV 43
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2003
S-SK GS 1:2880 1837 13.08.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 14:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.