k.ú.: 772291 - Klenová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541851 - Klenová NUTS5 CZ0322541851
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 95
orná půda 263 1385295
zahrada 89 86591
ovoc. sad 2 8892
travní p. mez, stráň 39 181284
travní p. 359 731133
lesní poz 21 441151
vodní pl. nádrž přírodní 1 2679
vodní pl. nádrž umělá 2 2023
vodní pl. rybník 1 36406
vodní pl. tok přirozený 153 40945
vodní pl. tok umělý 1 113
vodní pl. zamokřená pl. 12 24599
zast. pl. společný dvůr 2 363
zast. pl. 83 55194
ostat.pl. jiná plocha 102 403625
ostat.pl. manipulační pl. 5 1465
ostat.pl. mez, stráň 1 470
ostat.pl. neplodná půda 26 26954
ostat.pl. ostat.komunikace 60 98747
ostat.pl. silnice 8 44585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 72 610301
ostat.pl. zeleň 3 27981
Celkem KN 1306 4210891
Par. DKM 1306 4210891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 82
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 154
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2003
S-SK GS 1:2880 1837 13.08.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 20:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.