k.ú.: 772291 - Klenová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541851 - Klenová NUTS5 CZ0322541851
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 1385942
zahrada 87 85232
ovoc. sad 1 8713
travní p. mez, stráň 24 117212
travní p. 357 687624
lesní poz 21 441151
vodní pl. nádrž přírodní 1 2679
vodní pl. nádrž umělá 2 2023
vodní pl. rybník 1 36406
vodní pl. tok přirozený 153 40945
vodní pl. tok umělý 1 113
vodní pl. zamokřená pl. 12 24599
zast. pl. společný dvůr 2 363
zast. pl. 83 55194
ostat.pl. jiná plocha 85 310529
ostat.pl. manipulační pl. 5 1465
ostat.pl. neplodná půda 30 29917
ostat.pl. ostat.komunikace 63 110909
ostat.pl. silnice 10 44585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 104 808807
ostat.pl. zeleň 2 16483
Celkem KN 1309 4210891
Par. DKM 1309 4210891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 82
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 154
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2003
S-SK GS 1:2880 1837 13.08.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2019 21:25

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.