k.ú.: 772283 - Javor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541869 - Javor NUTS5 CZ0322541869
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 693959
zahrada 59 49520
travní p. 164 838802
lesní poz 22 443629
vodní pl. tok přirozený 10 4974
vodní pl. zamokřená pl. 1 288
zast. pl. společný dvůr 4 214
zast. pl. zbořeniště 2 491
zast. pl. 52 30491
ostat.pl. jiná plocha 25 39221
ostat.pl. manipulační pl. 18 41522
ostat.pl. neplodná půda 45 37555
ostat.pl. ostat.komunikace 49 68303
ostat.pl. silnice 1 7066
Celkem KN 587 2256035
Par. DKM 587 2256035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 52
LV 103
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.08.2003
S-SK GS 1:2880 1837 12.08.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.07.2019 07:16

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.