k.ú.: 772283 - Javor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541869 - Javor NUTS5 CZ0322541869
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 2397
orná půda 124 691102
zahrada 59 52728
travní p. 146 848255
lesní poz 20 443629
vodní pl. nádrž umělá 1 12063
vodní pl. tok přirozený 10 4974
vodní pl. zamokřená pl. 1 288
zast. pl. zbořeniště 1 121
zast. pl. 55 31027
ostat.pl. jiná plocha 27 44020
ostat.pl. manipulační pl. 2 20606
ostat.pl. mez, stráň 6 5575
ostat.pl. neplodná půda 19 24170
ostat.pl. ostat.komunikace 46 68012
ostat.pl. silnice 1 7066
Celkem KN 519 2256033
Par. DKM 519 2256033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 55
LV 104
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.08.2003
S-SK GS 1:2880 1837 12.08.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.10.2020 06:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička