k.ú.: 772241 - Skoupý - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 251 1372522
zahrada 72 54966
travní p. 304 1158941
lesní poz 62 634530
vodní pl. nádrž umělá 5 1660
vodní pl. rybník 1 2777
vodní pl. tok přirozený 10 17310
vodní pl. tok umělý 21 2422
vodní pl. zamokřená pl. 4 3694
zast. pl. společný dvůr 1 3
zast. pl. zbořeniště 1 665
zast. pl. 65 27346
ostat.pl. jiná plocha 73 222190
ostat.pl. manipulační pl. 9 16882
ostat.pl. neplodná půda 266 180916
ostat.pl. ostat.komunikace 46 51663
ostat.pl. silnice 55 31232
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 549
Celkem KN 1247 3780268
Par. KMD 1247 3780268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 64
LV 116
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 22:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.