k.ú.: 772232 - Mezihoří u Týnčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 527614
zahrada 35 27017
travní p. 53 453747
lesní poz ostat.komunikace 1 357
lesní poz 106 1208470
vodní pl. nádrž umělá 1 1075
vodní pl. rybník 1 1389
vodní pl. tok přirozený 4 10964
zast. pl. 24 17748
ostat.pl. dráha 1 726
ostat.pl. neplodná půda 122 199631
ostat.pl. ostat.komunikace 19 42536
Celkem KN 405 2491274
Par. DKM 405 2491274
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 23
LV 51
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.05.2017
DKM-KPÚ 15.12.2015 1:1000 16.12.2015 *)
KMD 1:1000 26.07.2013 02.05.2017
S-SK GS 1:2880 1839 16.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 04:44

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.