k.ú.: 772101 - Tymákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558460 - Tymákov NUTS5 CZ0323558460
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 466 4467333
zahrada 368 239666
ovoc. sad 7 28659
travní p. 386 885925
lesní poz les s budovou 9 278
lesní poz les(ne hospodář) 1 573
lesní poz 103 2507358
vodní pl. nádrž umělá 4 39407
vodní pl. rybník 4 15012
vodní pl. tok umělý 24 43998
vodní pl. zamokřená pl. 1 519
zast. pl. 519 173975
ostat.pl. dálnice 1 97371
ostat.pl. jiná plocha 126 139372
ostat.pl. manipulační pl. 5 11047
ostat.pl. neplodná půda 72 79927
ostat.pl. ostat.komunikace 170 280205
ostat.pl. pohřeb. 1 3741
ostat.pl. silnice 19 86429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3309
ostat.pl. zeleň 8 8178
Celkem KN 2295 9112282
Par. DKM 2295 9112282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 381
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 517
byt.z. byt 34
Celkem JED 34
LV 692
spoluvlastník 949

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2015
DKM-KPÚ 07.09.2004 1:1000 13.10.2004 *) část
THM-G 1:2000 01.01.1982 17.12.2015
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1982 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 29.09.2020 17:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička