k.ú.: 771970 - Tvarožná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584037 - Tvarožná NUTS5 CZ0643584037
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2079 5964122
vinice 28 13548
zahrada 422 210508
ovoc. sad 11 23914
travní p. 66 76611
lesní poz les s budovou 1 5
lesní poz 97 1451011
vodní pl. tok přirozený 85 47908
zast. pl. společný dvůr 3 337
zast. pl. zbořeniště 10 1234
zast. pl. 616 171519
ostat.pl. dálnice 70 187804
ostat.pl. jiná plocha 281 135125
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 58413
ostat.pl. manipulační pl. 37 82213
ostat.pl. neplodná půda 54 70331
ostat.pl. ostat.komunikace 287 159636
ostat.pl. pohřeb. 9 8161
ostat.pl. silnice 112 118478
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 23575
ostat.pl. zeleň 23 8675
Celkem KN 4312 8813128
Par. DKM 4312 8813128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 271
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. rod.dům 117
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 25
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 36
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 582
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 968
spoluvlastník 1745

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.01.2011
THM-G 1:2000 15.02.1973 04.01.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.09.2020 05:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička