k.ú.: 771961 - Tutleky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576841 - Tutleky NUTS5 CZ0524576841
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 3136276
zahrada 184 171147
travní p. mez, stráň 6 8377
travní p. 197 800656
lesní poz 86 954473
vodní pl. rybník 1 10153
vodní pl. tok přirozený 64 34109
vodní pl. tok umělý 11 10611
zast. pl. 230 119616
ostat.pl. dráha 2 13865
ostat.pl. jiná plocha 28 14324
ostat.pl. manipulační pl. 27 50694
ostat.pl. neplodná půda 11 11102
ostat.pl. ostat.komunikace 102 152124
ostat.pl. silnice 7 25314
ostat.pl. zeleň 51 64805
Celkem KN 1204 5577646
Par. DKM 501 4203658
Par. KMD 703 1373988
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 208
LV 236
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.05.2015 1:1000 25.05.2015 *)
KMD 1:1000 24.07.2014
S-SK GS 1:2880 1840 25.05.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.09.2020 11:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.