k.ú.: 771759 - Tursko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539775 - Tursko NUTS5 CZ020A539775
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 7689794
zahrada 275 175102
ovoc. sad 13 12937
travní p. 58 94280
lesní poz 36 180510
vodní pl. rybník 1 14088
vodní pl. tok přirozený 24 15380
vodní pl. zamokřená pl. 5 1911
zast. pl. společný dvůr 9 2910
zast. pl. zbořeniště 17 4949
zast. pl. 378 160513
ostat.pl. jiná plocha 93 153666
ostat.pl. manipulační pl. 26 61673
ostat.pl. neplodná půda 31 45095
ostat.pl. ostat.komunikace 96 193586
ostat.pl. pohřeb. 1 1798
ostat.pl. silnice 12 119949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 19165
ostat.pl. zeleň 3 10612
Celkem KN 1444 8957918
PK 12 9943
Celkem ZE 12 9943
Par. DKM 617 8351494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 162
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 6
Celkem BUD 362
byt.z. byt 67
byt.z. garáž 4
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 77
LV 467
spoluvlastník 735

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2018
S-SK GS 1:2880 1840 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 24.03.2019 10:43

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".