k.ú.: 771759 - Tursko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539775 - Tursko NUTS5 CZ020A539775
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 7683235
zahrada 328 184251
ovoc. sad 20 12937
travní p. 66 110801
lesní poz 36 180510
vodní pl. rybník 1 14088
vodní pl. tok přirozený 25 15066
vodní pl. zamokřená pl. 5 1911
zast. pl. zbořeniště 16 4863
zast. pl. 393 149194
ostat.pl. jiná plocha 132 171607
ostat.pl. manipulační pl. 31 51676
ostat.pl. neplodná půda 31 45095
ostat.pl. ostat.komunikace 177 202182
ostat.pl. pohřeb. 1 1798
ostat.pl. silnice 12 121271
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12018
ostat.pl. zeleň 8 11090
Celkem KN 1634 8973593
Par. DKM 624 8351394
Par. KMD 1010 622199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 252
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 4
Celkem BUD 383
byt.z. byt 67
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 36
Celkem JED 107
LV 575
spoluvlastník 910

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.08.2021
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2018
S-SK GS 1:2880 1840 12.08.2021 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 13.08.2022 02:01

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.