k.ú.: 771759 - Tursko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539775 - Tursko NUTS5 CZ020A539775
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 7684053
zahrada 276 175102
ovoc. sad 20 12937
travní p. 58 94025
lesní poz 36 180510
vodní pl. rybník 1 14088
vodní pl. tok přirozený 24 15380
vodní pl. zamokřená pl. 5 1911
zast. pl. společný dvůr 8 2827
zast. pl. zbořeniště 17 4949
zast. pl. 376 156313
ostat.pl. jiná plocha 101 174857
ostat.pl. manipulační pl. 23 61118
ostat.pl. neplodná půda 31 45095
ostat.pl. ostat.komunikace 110 198964
ostat.pl. pohřeb. 1 1798
ostat.pl. silnice 12 119949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 19165
ostat.pl. zeleň 3 10612
Celkem KN 1453 8973653
PK 12 9943
Celkem ZE 12 9943
Par. DKM 616 8351494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 168
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 5
Celkem BUD 364
byt.z. byt 67
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 77
LV 490
spoluvlastník 768

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2018
S-SK GS 1:2880 1840 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 05/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 16:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička